Omaan tahtiin

Fysiikka LOPS2021

Tämän digimateriaalisarjan tarkoitus on tarjota fysiikan opetussuunnitelman sisällöt kaikkien käyttöön ilmaiseksi. Materiaalin ensimmäinen versio on tehty Eiran aikuislukiossa vuosina 2019-2020 ja sen on rahoittanut Opetushallitus. Materiaali on kirjoitettu lukion opetussuunnitelman 8 fysiikan moduulin ympärille, joten siinä on kahdeksan osaa. 

Materiaalissa on teoriateksti esimerkkeineen sekä videoita hyödyllisistä esimerkkilaskuista ja fysiikan demonstraatioista. Tärkeimmän osan muodostavat kuitenkin harjoitustehtävät, sillä ainoa tapa oppia fysiikkaa kunnolla on harjoitustehtäviä ja kokeellisia töitä tekemällä. Ajatuksenamme on, että kaikki sisällöt on näiden materiaalien avulla mahdollista opiskella itsenäisesti, mutta samalla olemme jättäneet tilaa opettajalle täydentää omia tuntejaan parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Tekstissä on pyritty mahdollisimman selkokieliseen ilmaisuun, sillä fysiikan kieli muodostaa usein suuremman ongelman kuin itse sisällöt. Materiaalista löytyy lisäksi kiinnostavia lisätietolinkkejä, videoita ja muuta lisämateriaalia. Ne eivät ole osa virallista opetussuunnitelmaa ja suuri osa niistä on englannin kielellä. Toiveemme on kuitenkin, että joku löytää niistä intoa fysiikan opintoihin. Materiaalista löytyy myös joitakin lukion opetussuunnitelman ulkopuolelle jääviä lukuja, joihin kiinnostunut lukija voi perehtyä saadakseen täydellisemmän kuvan fysiikasta ja avulla karttuneesta tiedosta. 

Tapio Salminen, FT