Fysiikka 1

Fysiikka luonnontieteenä

Tämän digimateriaalisarjan tarkoitus on tarjota fysiikan opetussuunnitelman sisällöt kaikkien käyttöön ilmaiseksi. Materiaalin ensimmäinen versio on tehty Eiran aikuislukiossa vuosina 2019-2020 ja sen on rahoittanut Opetushallitus. Materiaali on kirjoitettu lukion opetussuunnitelman 8 fysiikan moduulin ympärille, joten siinä on kahdeksan osaa.


Materiaalissa on teoriateksti esimerkkeineen sekä videoita hyödyllisistä esimerkkilaskuista ja fysiikan demonstraatioista. Tärkeimmän osan muodostavat kuitenkin harjoitustehtävät, sillä ainoa tapa oppia fysiikkaa kunnolla on harjoitustehtäviä ja kokeellisia töitä tekemällä. Ajatuksenamme on, että kaikki sisällöt on näiden materiaalien avulla mahdollista opiskella itsenäisesti, mutta samalla olemme jättäneet tilaa opettajalle täydentää omia tuntejaan parhaaksi katsomallaan tavalla.


Tekstissä on pyritty mahdollisimman selkokieliseen ilmaisuun, sillä fysiikan kieli muodostaa usein suuremman ongelman kuin itse sisällöt. Materiaalista löytyy lisäksi kiinnostavia lisätietolinkkejä, videoita ja muuta lisämateriaalia. Ne eivät ole osa virallista opetussuunnitelmaa ja suuri osa niistä on englannin kielellä. Toiveemme on kuitenkin, että joku löytää niistä intoa fysiikan opintoihin. Materiaalista löytyy myös joitakin lukion opetussuunnitelman ulkopuolelle jääviä lukuja, joihin kiinnostunut lukija voi perehtyä saadakseen täydellisemmän kuvan fysiikasta ja avulla karttuneesta tiedosta.


Tämä sarjan ensimmäinen osa koostuu lyhyestä esitieto-kappaleesta sekä kolmesta varsinaisesta kappaleesta: ensimmäisessä katsomme lyhyesti mitä fysiikka tutkii ja miten, toisessa tutustumme fysiikan avulla saatuun tietoon maailmankaikkeudesta ja sen rakenteesta ja kolmannessa alamme rakentaa yksinkertaisia malleja liikkeestä oppiaksemme miten fysiikkaa tehdään.Tapio Salminen, FT

Sisällys

Ensimmäisen asteen yhtälö

Suoran kulmakerroin

Fysiikka luonnontieteenä

Mittaaminen

Fysiikan lyhyt historia

Perusvuorovaikutukset

Liikkeen tutkiminen


Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä

• tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin

• tutustuu fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin

• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita

• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan