Teho ja hyötysuhde

Energian säilymislaki kertoo meille, että jos jonkin kappaleen tai muun systeemin kokonaisenergia muuttuu, täytyy energiaa siirtyä siihen jostakin toisesta systeemistä tai siitä johonkin toiseen systeemiin. Voimme esimerkiksi lisätä kappaleen potentiaalienergiaa nostamalla sitä, jolloin siirrämme energiaa itseltämme kappaleelle.

Useimmissa sovelluksissa tärkeää on, kuinka nopeasti systeemin energia muuttuu. Energian muutosnopeus jollakin ajanhetkellä on prosessin teho. Tehon symboli on P ja sen yksikkö on watti (W = J/s) . Keskimääräinen teho jollakin aikavälillä ∆t lasketaan energian keskimääräisenä muutosnopeutena

Jos esimerkiksi lämmitämme kattilallista vettä vakioteholla, voidaan teho määrittää veden vastaanottaman energian ∆E ja lämmittämiseen käytetyn ajan ∆t avulla

Keskimääräinen teho on energian keskimääräinen muutosnopeus.

Teho jollakin ajanhetkellä (tässä t1) saadaan kuvaajalle piirretyn tangentin kulmakertoimena. (Tangentin kulmakerroin on hetkellinen muutosnopeus.)

Jos taas vaihtelemme lämmitystehoa, saadaan äskeisellä määrityksellä selville lämmitykseen käytetty keskimääräinen teho.

Sama laskutapa pätee myös mekaanisen energian muutoksiin. Jos esimerkiksi nostat 10 kg massaisen kahvakuulan sekunnissa metrin korkeudelle, on nostamiseen käytetty keskimääräinen teho noin

Jos käyttäisit nostamiseen kaksinkertaisen ajan, olisi teho puolet tästä.

Jos pystymme mittaamaan systeemiin siirtyvän energian määrää reaaliajassa siten, että saamme systeemin kokonaisenergian määrän kuvaajan (t, E)-koordinaatistossa (kokonaisenergia verrattuna johonkin vertailutasoon), voidaan siitä määrittää sekä keskimääräinen teho että hetkellinen teho graafisesti. Samaan tapaan kuin esimerkiksi nopeus saadaan paikan kuvaajasta kuvaajalle piirretyn tangentin kulmakertoimena, saadaan hetkellinen teho (t, E)-kuvaajasta tangentin kulmakertoimena.

Hyötysuhde

Kuten tulemme seuraavassa moduulissa näkemään tarkemmin, syntyy kaikissa makroskooppisissa prosesseissa hukkalämpöä, eli jonkin verran energiaa karkaa aina muualle kuin mihin sitä haluttaisiin siirtää. Haluttuun tarkoitukseen päätyvän energian osuutta kuvataan prosessin hyötysuhteella, jonka symboli on η. Jos hyötysuhde on vaikkapa η = 0,90, päätyy 90% energiasta haluttuun tarkoitukseen ja loput 10% jonnekin muualle. Esimerkiksi hehkulamppujen hyötysuhteet ovat suuruusluokaltaan noin η ≈ 0,04, mutta huomattavasti pienemmän lämpöhävikin vuoksi led-lampuilla hyötysuhde on noin kymmenkertainen η ≈ 0,40.

Jos esimerkiksi lampun sähköverkosta ottaman energian määrää merkitään Eotto ja valoksi päätyvän energian määrää merkitään Etuotto , on hyötysuhde niiden avulla kirjoitettuna:

Siirtyneen energian määrän sijaan meillä on usein tiedossa otto- ja tuottoteho. Koska prosessiin käytetty aika ∆t on näissä prosesseissa molemmissa sama (mieti miksi näin on), voidaan hyötysuhde kirjoittaa myös tehojen avulla:

Lopputulokseksi saadaan yksinkertainen laskukaava energioiden tai tehojen avulla laskemiseksi

Tuottoteho ei voi koskaan olla ottotehoa suurempi, joten hyötysuhde ei voi olla ykköstä suurempi. Makroskooppisen prosessin hyötysuhteelle pätee aina:

η < 1

Esimerkki: Nosturin hyötysuhde on η = 0,78. Kuinka paljon se käyttää energiaa, kun sillä nostetaan neljän tonnin painoinen tyhjä merikontti laivan kannelle, joka on 8,0 metrin korkeudella maanpinnasta?

Ratkaisu: Lasketaan ensin kuinka paljon kontin potentiaalienergia muuttuu, kun se nostetaan:

Energian säilymislain mukaan nosturi tekee tämän verran työtä kontin nostamiseksi. Nosturi käyttää kuitenkin hieman enemmän energiaa, sillä energiaa muuttuu myös esimerkiksi hukkalämmöksi. Tämä otetaan huomioon hyötysuhteen avulla

Vastaus: Nosturi käyttää nostamiseen energiaa noin 400 kJ.

Esimerkki: Kilo nestemäistä vettä tarvitsee noin 4,19 kJ energiaa lämmetäkseen yhdellä asteella. Testataan mikroaaltouunin hyötysuhdetta lämmittämällä 1,00 kg vettä huoneenlämmöstä (20 ºC) kiehuvaksi. Mikä on mikroaaltouunin hyötysuhde, kun lämmittäminen kestää 8 min 10 s ja mikroaalton ottotehoksi ilmoitetaan 800 W?

Ratkaisu: Lasketaan ensin veden lämmityksessä (lämpötilan muutos on 80 astetta) käytetty tuottoteho energian muutoksen ja siihen kuluneen ajan avulla:

Hyötysuhde saadaan tuottotehon ja ottotehon suhteena

Vastaus: Mikroaaltouunin hyötysuhde veden lämmityksessä on noin η = 0,85.

Tehtävät

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen.

1. Ihminen pystyy pyöräillessään tuottamaan parhaimmillaan noin 400 watin tehon.

a) Kuinka monta joulea ihminen pystyy parhaimmillaan tuottamaan pyöräillessään tunnin aikana?

b) Kuinka monta celsius-astetta näin tehdessään ihminen lämmittäisi yhtä litraa vettä?

a) 1,44 MJ

b) 340 celsiusastetta (vesi alkaisi kiehua normaaliolosuhteissa jo aiemmin)

2. Nosturin hyötysuhde on η = 0,66. Kuinka paljon se käyttää energiaa, kun sillä nostetaan massaltaan 800 kiloinen piano kerrostalon ylimpään kerrokseen 55 metrin korkeuteen?

650 kJ

3. Ajatellaan Villeä hypoteettisesti koneena, joka muuttaa syömäänsä kemiallista energiaa mekaaniseksi työksi. Kuinka korkealle vuorelle Ville voi nousta syödessään 1500 kilokalorin eli noin 6278,25 kJ:n aamupalan ja kun ajatellaan Villen hyötysuhteen olevan η = 0,75? Villen massa on 68 kiloa.

7060 metriä